Permís de rodatge a TMB


Rodar a TMB

Rodar a TMB durant la nova normalitat

El permís de rodatge és el document que t'autoritza a filmar en determinades instal·lacions de TMB durant la fase Roda a TMB de Subtravelling. Només és necessari sol·licitar-lo en cas que vulguis rodar en els espais que s’indiquen a continuació i és imprescindible que el duguis sempre a sobre, ja sigui imprès o en format digital.
Per obtenir el permís de rodatge, omple el formulari de sol·licitud amb 72 hores d'antelació en dia feiner. Abans de fer-ho, és important que revisis les bases de participació i la normativa de rodatge.

Normativa de rodatge a les instal·lacions de TMB

És necessari sol·licitar el permís si vols gravar en algun d'aquests espais al menys 72h abans del rodatge:
  • ● Instal·lacions i interior del metro
  • ● Interior del bus
  • ● Interior del Barcelona Bus Turístic (pagament previ)
  • ● Instal·lacions o interior del Telefèric de Montjuïc (pagament previ)
  • ● Estació o interior del Funicular de Montjuïc
Per rodar en una parada d’autobús o del Barcelona Bus Turístic no necessites demanar cap permís de rodatge.

Horaris de rodatge

Consulta els horaris de rodatge en la següent normativa.

Accés a les instal·lacions

L'equip de rodatge (sumant-hi l’equip tècnic i artístic) ha d’estar format per un màxim de 4 persones. Totes elles hauran d’estar degudament inscrites en el formulari de sol·licitud i hauran de validar el bitllet per accedir a qualsevol transport de TMB.
Per accedir a les instal·lacions i durant el rodatge, tots els membres de l’equip hauran de dur posada la mascareta, inclosos els actors. A més, caldrà respectar totes les mesures de prevenció pel coronavirus.

Durant el rodatge, no està permès:

  • ● L'ús de focus, perxes de so ni cap altre instrument que pugui obstaculitzar el pas dels usuaris.
  • ● Rodar simulacions d'escenes delictives (robatoris, baralles, demanar diners dintre dels trens, etc.).
  • ● Filmar qualsevol situació que vulneri la imatge de TMB.
  • ● Destorbar als usuaris del transport.

Mesures de prevenció pel coronavirus

A causa de la COVID-19, s'han establert una sèrie de mesures al transport públic per tal de prevenir contagis.